SANERING OCH RENGÖRING MED ISBLÄSTRING

Isblästring är en effektiv metod att på ett miljövänligt sätt rengöra och sanera besvärliga områden utan att tillföra fukt. Det gör den optimal för bland annat mögelsanering, brandsanering, färgborttagning samt industrisanering såsom rengöring av maskiner och elskåp.

Även storkök och lokaler inom livsmedelsindustrin lämpar sig för sanering med torris då isblästring är bakteriedödande.

Torrisblästring eller kolsyreblästring som det också kallas är en snabb och kostnadseffektiv metod. När blästringen är klar återstår endast skräpet att ta hand om eftersom gasen återgår till luften och ekosystemet.

Exempel på användningsområden:

  • Bakteriesanering
  • Borttagning av bottenfärg
  • Borttagning av underredsmassa
  • Brandskadesanering
  • Färgborttagning
  • Limborttagning
  • Mögelsanering
  • Rengöring av maskindelar till industrin
  • Sotning av värmeverkspannor
  • Sotning av motordelar

Vi utför isblästring åt framförallt företag inom industrin och försäkringsbolag. Ceo2 Isblästring AB har sitt säte i Kisa och vi vänder oss främst till kunder i östra Götaland, sydöstra Svealand men utför arbeten i hela landet.

Vi vänder oss även till privatpersoner då vi har ett unikt koncept för mögelsanering, samt att vi avlägsnar underredsmassa på bilar.