MÖGELSANERING

Användningsområden

Det finns många olika användningsområden för torrisblästring inom byggsektorn.

Betongrengöring

Vid isblästring avlägsnas betong från olika typer av underlag utan att förstöra den underliggande ytan, vilket innebär att du oftast inte behöver lackera om eller bearbeta ytan efteråt.

Ceo2 Isblästring AB

Brandsanering

Med kolsyreblästring går det ca sju gånger fortare att sanera efter en brand än med traditionella metoder då återställande av rummet kan påbörjas samma dag som blästringen avslutas. Det beror på att inget vatten används vid rengöringen och du slipper vänta på att rummet ska torka upp innan det går att utföra spärrmålning och tapetsering.

Ceo2 Isblästring AB

Färgborttagning på fasad/tak

Torrisblästring är en bra metod vid färgborttagning på fasader och tak. Snabbt och miljövänligt blir ytan ren från färgrester. Vi gör alltid en provblästring på en liten del av ytan.

Ceo2 Isblästring AB

Mögelsanering

Blästring är ett kostnadseffektivt sätt att ta hand om en mögelskada. Kolsyreblästring gör inte bara rent ytan utan förhindrar även tillväxt av mikrober (mögel/bakterier).

Ceo2 Isblästring AB

Rengöring av trädgårdsgångar

Kolsyreblästring tar snabbt och effektivt bort alger, mossa och föroreningar som till exempel tuggummi på trädgårdsplattor. Metoden kan användas på alla typer av plattläggningar.

Ceo2 Isblästring AB

Stenrengöring

Metoden tar skonsamt bort alger, mossa, lava m.m. från olika typer av stenmaterial, utan att påverka strukturen på stenen. Oftast blir stenen helt ren enbart med hjälp av blästringen utan tillsatser av kemikalier.

Ceo2 Isblästring AB

Rengöring av rulltrappa

Torrisblästring rengör både stål och plastkomponenter och eftersom varken lager eller gummidetaljer tar skada av blästringen kan rulltrappan rengöras på plats utan att monteras ned.

Ceo2 Isblästring AB

Vi utför isblästring åt framförallt företag inom industrin och försäkringsbolag. Ceo2 Isblästring AB har sitt säte i Kisa och vi vänder oss främst till kunder i östra Götaland, sydöstra Svealand men utför arbeten i hela landet.

Vi vänder oss även till privatpersoner då vi har ett unikt koncept för mögelsanering, samt att vi avlägsnar underredsmassa på bilar.