KOLSYREIS

Ceo2 är din lokala leverantör i östra Götaland

Vi tillverkar och säljer kolsyreispellets för till exempel isblästring, laboratorier, frystransporter, nödkylning och specialeffekter för partytricks.

När du beställer kolsyreis av oss tillverkar vi den ”on command” för att ni ska få så färsk is som möjligt.

Ni kan hämta isen hos oss, eller så kan vi köra ut den antingen med egen bil eller med Schenker om så önskas.

Vi utför isblästring åt framförallt företag inom industrin och försäkringsbolag. Ceo2 Isblästring AB har sitt säte i Kisa och vi vänder oss främst till kunder i östra Götaland, sydöstra Svealand men utför arbeten i hela landet.

Vi vänder oss även till privatpersoner då vi har ett unikt koncept för mögelsanering, samt att vi avlägsnar underredsmassa på bilar.