Kostnadseffektiv och snabb industriservice

Vi utför svets- och plåtarbeten samt mekaniskt underhåll som t.ex. reparationer.

Ceo2 Isblästring AB

Vi utför isblästring åt framförallt företag inom industrin och försäkringsbolag. Ceo2 Isblästring AB har sitt säte i Kisa och vi vänder oss främst till kunder i östra Götaland, sydöstra Svealand men utför arbeten i hela landet.

Vi vänder oss även till privatpersoner då vi har ett unikt koncept för mögelsanering, samt att vi avlägsnar underredsmassa på bilar.