TORRISBLÄSTRING

Torrisblästring är en helt miljövänlig metod att rengöra alla typer av ytor från olika slags beläggningar, oavsett om det handlar om mögel på en trävägg eller alger på en stenläggning.

Kolsyreblästring bygger på flytande koldioxid (LCO2) som är en restprodukt från industriell framställning av ammoniak. Den används till att framställa kolsyrepellets i en pelletizer, utan några tillsatser eller vatten.

Vid isblästring övergår torr-is pellets till gasform direkt från fast form (sublimerar) och gasen går på så sätt tillbaka till ekosystemet. Det enda som blir kvar efter blästringen är materialet som blästrats bort. Då skräpet är torrt är det enkelt att ta hand om och forsla bort.

Vi utför isblästring åt framförallt företag inom industrin och försäkringsbolag. Ceo2 Isblästring AB har sitt säte i Kisa och vi vänder oss främst till kunder i östra Götaland, sydöstra Svealand men utför arbeten i hela landet.

Vi vänder oss även till privatpersoner då vi har ett unikt koncept för mögelsanering, samt att vi avlägsnar underredsmassa på bilar.