KOLSYREISBLÄSTRING

Kolsyreisblästring är en mycket kostnadseffektiv och snabb metod för:

  • Borttagning av bottenfärg på fritidsbåtar utan att skada gelcoaten
  • Inom färgindustrin för rengöring av färgpumpar, dysor, valsar samt transportörer
  • Rengöring verktyg inom pappersindustrin utan att demontera verktyg eller maskinutrustning och utan att påverka elektriska eller andra komponenter
  • Rengöring inom industrin för att få bort smuts och beläggningar utan att demontera elektrisk och pneumatisk utrustning
  • Rengöring av maskinutrustning i lamineringsindustrin för att avlägsna smuts, limmer och beläggningar
  • Sanering och borttagning av oljor, fetter och andra föroreningar inom livsmedelsindustrin utan att demontera elektriska komponenter
  • Inom fordonsindustrin, till exempel sotning av motordelar
  • Storkökssanering
  • Inom livsmedelsindustrin för sanering av lokaler då isblästring är bakteriedödande

Vi utför isblästring åt framförallt företag inom industrin och försäkringsbolag. Ceo2 Isblästring AB har sitt säte i Kisa och vi vänder oss främst till kunder i östra Götaland, sydöstra Svealand men utför arbeten i hela landet.

Vi vänder oss även till privatpersoner då vi har ett unikt koncept för mögelsanering, samt att vi avlägsnar underredsmassa på bilar.